Boeren weg, miljoen huizen bouwen, natuur terug

Hoe vaak krijg ik niet te horen: Wat is dan de oplossing? Ik kan me herinneren dat ik toen ik in de jaren zestig mijn eerste actiegroep had, ook altijd werd geconfronteerd met de vraag: Wat is dan je alternatief? Morrend begonnen we dan als tieners en twintigers te verzinnen hoe de wereld er uit moest zien. Vaak verzandden we in ‘het socialisme’ of ‘communisme’ hoewel ik daar als anarchist nooit veel in zag.

 

Wat is dan de oplossing? Tegenwoordig zijn er voor elk wereldprobleem meerdere alternatieven in omloop die in theorie een perfecte oplossing bieden. Ik zal een voorbeeld noemen dat niet één maar meteen een stuk of wat problemen in ons land oplost. Het komt van Iman Stratenus en Folef van Nispen achter de website natuurrijknederland. Een soort deltaplan voor Nederland. Het idee is simpel. Maak de helft van Nederland natuurgebied. Koop het grootste deel van de boeren uit. Die kunnen nu alleen met subsidie overleven terwijl 75% van wat ze aan voedsel verbouwen naar het buitenland wordt geëxporteerd. Nu is Nederland voor 66% landbouwgrond, 19% is bebouwd en slechts 15% is natuur. Slechts een paar procent van de werkgelegenheid en welvaart wordt gegenereerd op twee-derde van onze grond.

 

De mannen hebben alles doorgerekend. De 100 miljard die het uitkopen van de boeren op 1,2 miljoen hectares kost kan worden terugverdiend door een gedeelte van de grond te bestemmen als bouwgrond (winst een paar honderd euro per vierkante meter). Daar kunnen een miljoen goedkope duurzame huizen voor starters op worden gebouwd. Door de aanplant van bomen verdienen we emissierechten, we produceren biomassa voor schone energie, we krijgen een gezonder klimaat en er zijn overal natuurgebieden waar we makkelijk met anderhalve meter afstand van elkaar kunnen wandelen. Ook hoeft de grondwaterstand niet meer op de boeren te worden afgestemd. Kortom, meerdere gigantische problemen opgelost op een budget-neutrale manier.

 

Waarom dit soort ideeën die een nieuw soort werkgelegenheid scheppen, wereldproblemen oplossen door geen enkele partij worden omhelsd blijft een raadsel. Nee, Wiebes en Wopke willen groei met hun 20 miljard. En de kamer is volkomen verdeeld over wat het alternatief is.

 

Een minuut voor twaalf: omarm de alternatieven

Waarheden over Trump en Biden

Een welkome afwisseling in het nieuws dat voor 80% wordt beheersd door corona: het debat Trump-Biden. Wat het debat zelf betreft sluit ik me aan bij de termen die deskundigen eraan toedichten: een kroeggevecht, niet presidentieel waardig gekissebis, bejaarde pubers, een schande voor de USA etc. Twee dingen begonnen me steeds meer te verbazen toen ik probeerde het hele debat uit te kijken. Ten eerste dat vier jaar geleden bijna 60 miljoen Amerikanen voor een liegende labbekak hebben gestemd en (erger nog) dat hij nog steeds kans maakt om opnieuw te worden gekozen. Ten tweede hoe is het mogelijk is dat er uit alle 28 kandidaten voor de democratische kandidatuur gekozen is voor een vermoeid-ogende suffe man met de uitstraling van een pissebed.

 

Toen bedacht ik: dit is de tand des tijds. Ik realiseer me dat Baudet, Wilders en het foute deel van de VVD- en CDA-achterban inmiddels ook genoeg stemmen hebben om Trumpachtige toestanden in Nederland te beginnen. En dat de Klavers, Kagen, Marijnissen en Aschers net als Biden, te weinig charismatisch het sociale alternatief verdedigen. Terwijl we toch al sinds Fortuyn weten dat we het populisme niet kunnen stoppen met Melkertachtige arrogantie.

 

Domheid en leugens zijn het gif waar we de afgelopen twee decennia mee hebben te kampen. Kwaliteitsmedia zoals bv de NYT, CNN en de Washington Post worden weggezet als oplichters. Twitter (zonder fact check) wordt als belangrijkste medium gebruikt. De leugens en valse beweringen van Trump zijn volgens the Guardian de 20.000 gepasseerd. En nog lijken er tientallen miljoenen Amerikanen bereid om op deze gek te stemmen. Dat is de domheid. De domheid die ook in Nederland een studentikoze praatjesmaker en een geblondeerde roeptoeter een schare van volgelingen heeft bezorgd.

 

Maar op hen afgeven maakt ze alleen maar sterker. Het progressieve deel van Nederland leeft in een bubbel. Ik heb in mijn omgeving geen klimaatsceptici, geen mensen die ervoor zijn vluchtelingen te weren, die vinden dat de rijken nog minder belasting hoeven te betalen. Ik ken ze niet, kom ze niet tegen en ze lezen ook Joop.nl niet. Want ook ik leef in een bubbel.

 

 

Een minuut voor twaalf: bestrijdt domheid en leugens