IJSKAP ANTARTICA, DE NIEUWE BEDREIGING

“Het kantelpunt” werd afgelopen zaterdag breed uitgemeten in het NRC. Het ging niet over corona. Ook daarmee zitten we op een kantelpunt maar dat dient echter hooguit als voorbeeld voor een groter probleem. Nature publiceerde vorige week een onderzoek over het sprongsgewijze smelten van de ijskap op Antartica. Eerder al kwamen er signalen over Groenland en de noordpool en ergens in de nabije toekomst ligt een kantelpunt. Daarna is de melt down onomkeerbaar en kunnen we alleen nog maar een plek zoeken waar we de voeten drooghouden. En na de klimaatverandering dreigt het afbreken van de biodiversiteit. De voedselketens die breken en de mensheid bedreigen.

 

Het is moeilijk om over klimaat en biodiversiteit te praten zonder te te verzanden in doem-praatjes. Als je naar de kaart kijkt van National Geographic zie je wat er van de wereld overblijft als de zeespiegel 65 meter stijgt. Valt eigenlijk best nog mee. Okay Nederland is geheel verdwenen net als Denemarken, Bangladesh en duizenden eilanden in Oceanië. Maar veel landen verliezen maar tien tot twintig procent. De gemiddelde temperatuur op de wereld wordt 27 graden in plaats van de 13 graden nu. Klinkt ook niet onaardig. Als je dan nog in aanmerking neemt dat een flink deel van de wereldbevolking uitsterft door honger veroorzaakt door de vernietiging van de biodiversiteit komt alles weer op zijn pootjes terecht.

Zou je denken?

 

Het is natuurlijk verdomd moeilijk voor politici – die denken in termijnen van vier jaar – om echt met de verre toekomst bezig te zijn. Het lukt niet eens om mensen mee te krijgen voor directe dreigingen zoals een pandemie. Dus waarom zou je je impopulair maken met een plan om een positief kantelpunt af te dwingen.

 

Ik blijf nog wel doorroepen dat we ook zelf een ander kantelpunt kunnen maken. Dat we de wereld binnen enkele jaren geheel anders moeten gaan inrichten om verdere klimaatverandering en afbraak van de biodiversiteit te voorkomen.  De verleiding is groot om te denken “na mij de zonvloed”. Om mijn bezittingen te verkopen en er ergens hoog en droog op los te leven. Het is een minuut voor twaalf maar dat is best nog wel een aantal jaren gerekend op de 200.000 jaar dat we als mens op deze aarde lopen.

 

 

Een minuut voor twaalf: laten we ons eigen kantelpunt maken

The end of Left and Right

The terms left and right in politics can now definitively be retired. The left has pretended to defend the rights of the working class for two centuries, concepts such as solidarity and social security are historically linked to the “left”. While the ‘right’ are associated with conservative free entrepreneurs who choose for their own wallet.

If it were only that simple. In my country, the left-wing democratic socialist party has demolished the welfare state in last few decades, while the even more left-wing Socialist Party prefers all refugee boats are pushed back into the Mediterranean. However, the largest (right-wing) government party is working on defending the rights of the ordinary people and has made the climate its most important spearhead.

Everywhere we see politicians who link their opinion to their electorate. This often happens with empty phrases, empty promises and sometimes even proven lies. But is Trump a right-wing politician? Or Erdogan with his people’s party? And can you really call Ortega from Nicaragua, Fidel and his brother, or even worse Kim Jong-Un, left wing politicians?

That is why I am in favor of a new categorization. Previously you had left, right and a colorless center. Now you only have the Socials and the Anti-Socials. That is a much accurate classification of the political spectrum and it runs through all political theory and practice.

The Socials are the politicians that operate according to the principle that all humans are equal and have the same rights. They choose to improve the situation for the one without harming others. The Anti-Socials are those politicians who appeal to the ego of man. Their own street, city, country first. In all their choices, for the environment, the refugees, pensions or whatever, they opt for the short term and vote what they think their anti-social cattle would want.

Since I made this distinction (Well, actually my wife did), life has become a lot easier. Brexit: made up by Anti-Socials who are now plunging their country into poverty. Trump: an Anti-Social self-enriching liar who is pushing the world towards the climate abyss (but America First!). And then Erdogan, Bolsonaro, Duterte, all anti-social dictators who are a threat to world history.

But are all voters of the Anti-Socials themselves also anti-social? I dare to dispute that. Fear plays the biggest role in the unprecedented uprising of the Anti-Socials; the fear of refugees and other strangers; the fear of having to pay for climate change; the fear of foreigners, socialists, economic crisis, war. The fear of a global world where we must live together with people we don’t know.

The Socials have a much more complicated message. Their time hasn’t come yet. The program items they introduce are a lot less concrete; we cannot continue with unbridled growth because it makes the difference between rich and poor even greater; we have to stop burning all our natural resources because the earth has reached its limits; that we are heading for wars because of dangerous idiots with their hand at the red button. At first it has to get a lot worse before we get enough support for their ideas.

In the meantime, we will continue to enjoy ourselves with the temporary burst of populism. They are there thanks to, in addition to a small percentage genuine Anti-Socials, protest voters and imbeciles. It will naturally stop in a few years when the supporters realize that power is corrupting and the Anti-Socials have no solutions for the real problems we are facing.

fonsburger@difwen.org

HELP AVAAZ FIGHT BACK MONSANTO

Ping, another payment through my paypal account to Avaaz.org. Not only to protest against one of the world’s most powerful companies, but also to protect the privacy of the activists fighting it. You all know the name Monsanto. Anyone with any sense of agriculture rejects their practices of genetically engineered agriculture. Hybrid seeds ensure that farmers in poor countries become dependent and even poorer. Their chemical agriculture destroys the biodiversity. Nevertheless, it is a rich and flourishing company that pays substantial dividends to its shareholders.

I had already contributed to Avaaz.org, an institute of activists campaigning against injustice via the internet. My first support was when Monsanto wanted to build a plant for genetically engineered seeds in Argentina. Later I contributed to the million dollars needed to start a lawsuit against their intention to file patents on seeds. Now Monsanto raises her arrows Avaaz itself and – worse – on all those hundreds of thousands of people who support the campaign against them. They sent a summons of 168 pages in which they “demand” that Avaaz hands over every private email, note, and file they have about Monsanto, including the names and email addresses of Avaazers who signed the Monsanto campaigns!

There are endless interesting alternatives for healthy agriculture. Monsanto knows that they have to realize their profits in the short term because there is no chance for a company like this to exist in the long run.

Anyway, they already know that I’m on that email list from Avaaz.org. They can send me a pardon for their practices. You can help stop this nonsense. Donations from 5 euros are welcome on this page http://bit.ly/2sCPkPw

 

Ping daar gaat weer een bedragje van mijn paypal-account naar Avaaz.org. Dit keer niet alleen om een van de machtigste bedrijven van de wereld te bestrijden maar ook om de privacy van haar actievoerders te beschermen. Wie kent Monsanto niet? Iedereen met enig verstand van landbouw keurt hun model voor genetisch gemanipuleerde landbouw af. Hybride zaden maakt boeren in arme landen afhankelijk en nog armer. Hun chemische landbouw vernietigt de biodiversiteit. Desondanks is het een rijk en florerend bedrijf dat flinke dividenden uitkeert aan haar aandeelhouders.

Ik had al eens bijgedragen aan Avaaz.org, een instituut op het gebied van actievoeren via internet en in real life. De eerste keer was toen Monsanto een fabriek voor genetisch gemanipuleerde zaden wilde bouwen in Argentinie. Later om een miljoen bij elkaar te halen om een rechtszaak te beginnen tegen vastleggen van patenten op zaden. Nu heeft Monsanto Avaaz zelf op de korrel en – erger nog – al die honderdduizenden mensen die haar ondersteunen. Ze stuurden een dagvaarding van 168 pagina’s waarin ze “eisen” dat Avaaz elke privémail, elke notitie en elk dossier dat ze over Monsanto hebben aan hen moeten overdragen, inclusief de namen en e-mailadressen van Avaazers die de Monsanto-campagnes ondertekenden!
Er zijn eindeloos interessante alternatieven om gezonde landbouw te plegen. Monsanto weet dat ze hun winst op de korte termijn moeten realiseren omdat er op de lange termijn geen kans is voor een bedrijf als dit.
Anyway, ze weten alvast dat ik op die emaillijst sta van Avaaz.org. Kunnen ze me een spijtbetuiging sturen voor hun praktijken. Help ook mee. Je kunt doneren vanaf 4 euro op deze pagina http://bit.ly/2oiWT8L